JavaScript must be enabled! Godišnji kongres UReS/ORS 2021 : Ures
PočetnaPredavanjaUReS

Predavanja:UReS

19. septembar 2021.

UReS / 19. septembar 2021.

EULAR PREPORUKE ZA LEČENJE SJEGRENOVOG SINDROMA

Prof. dr Mirjana Šefik Bukilica: EULAR PREPORUKE ZA LEČENJE I INDEXI ZA PROCENU AKTIVNOSTI SJEGRENOVOG SINDROMA

UReS / 19. septembar 2021.

KLINIČKA RADIONICA I - OSTEOARTROZA

PREDAVANJA NA TEMU OSTEOARTROZE ODRŽALI:
Doc. dr Valentina Živković, Doc. dr Bojana Stamenković, Doc. dr Sonja Stojanović, Mr sci. dr Jovan Nedović

UReS / 19. septembar 2021.

KLINIČKA RADIONICA II: OSTEOPOROZA

PREDAVANJA NA TEMU OSTEOPOROZE ODRŽALI:
Prof. dr Aleksandra Tomić Lučić, Prof. dr Mirjana Veselinović

UReS / 19. septembar 2021.

Doc. dr Goran Radunović: HYRIMOZ (sponzorisano prevanje/SANDOZ)

Sponzorisano prevanje/SANDOZ

UReS / 19. septembar 2021.

ZNACAJ TROSTRUKE POBEDE U AKSIJALNIM MANIFESTACIJAMA SPONDILOARTRITISA / (NOVARTIS)

PREDAVANJA NA TEMU ODRŽALI
Doc. dr Goran Radunović, Doc. dr Gorica Ristić, Doc. dr Sonja Stojanović, Prof. dr Ksenija Bosković

20. septembar 2021.

Mirjana Zlatković Švenda: ŽIVOTNE NAVIKE OBOLELIH OD REUMATSKIH MUSKULOSKELETNIH BOLESTI

UReS / 20. septembar 2021.

Mirjana Zlatković Švenda: ŽIVOTNE NAVIKE OBOLELIH OD REUMATSKIH MUSKULOSKELETNIH BOLESTI

Klin.assist. dr sci med Mirjana Zlatković Švenda, predavanje na temu "ŽIVOTNE NAVIKE OBOLELIH OD REUMATSKIH MUSKULOSKELETNIH BOLESTI
ON-LINE SAVETOVALISTE ZA OBOLELE OD ARTRITISA IZ UGLA REUMATOLOGA I IZ UGLA BOLESNIKA

UReS / 20. septembar 2021.

ON-LINE SAVETOVALISTE ZA OBOLELE OD ARTRITISA IZ UGLA REUMATOLOGA I IZ UGLA BOLESNIKA

Predavanje održale, Prof. dr Mirjana Šefik Bukilica, na temu "On-line savetovaliste za obolele od artritisa iz ugla reumatologa" i Prim. dr Mirjana Lapčevic na temu "On-line savetovaliste za obolele od artritisa iz ugla bolesnika".
VASKULITISI

UReS / 20. septembar 2021.

VASKULITISI

Prof. dr Milan Petronijević: ACR/EULAR DCVAS INICIJATIVA ZA NOVE KLASIFIKACIONE KRITERIJUME ZA POJEDINE OBLIKE VASKULITISA, Prof. dr Milan Petronijević: AKTUELNE PREPORUKE ZA LEČENJE VASKULITISA, Asis. dr Ksenija Božic: INDEXI ZA PROCENU AKTIVNOSTI I OŠTEĆENJA U VASKULITISIMA, dr Ljiljana Tadić: IDIOPATSKI EOZINOFILNI VASKULITIS / PRIKAZ SLUČAJA
Sponzorisani simpozijum (MSD) - podaci koji život znače

UReS / 20. septembar 2021.

Sponzorisani simpozijum (MSD) - podaci koji život znače

KOJU VREDNOST NAM DONOSE OBRADA PODATAKA IZ SVAKODNEVNE REUMATOLOŠKE KLINIĆKE PRAKSE: Doc. dr Predrag Ostojic, EFEKTIVNOSTI I BEZBEDNOSTI GOLIMUBABA KOD BOLESNIKA SA HRONIČNIM ZAPALJENSKIM ARTRITISIMA: Prof. dr Tanja Ilić, Prof. dr Mirjana Veselinović, Dr Biljana Erdeljan, Doc. dr Sonja Stojanvić, Doc. dr Predrag Ostojić
Sponzorisano predavanje Amicus (FLAZAK)

UReS / 20. septembar 2021.

Sponzorisano predavanje Amicus (FLAZAK)

Prof. dr Milan Petronijević
Sponzorisani simpozijum (ELI LILLY)

UReS / 20. septembar 2021.

Sponzorisani simpozijum (ELI LILLY)

DVE GODINE LEKA OLUMIANT U SRBIJI - OD KLINIČKIH STUDIJA DO KLINIČKE PRAKSE: Olumiant - juče, danas, sutra: Prof. dr Jelena Vojinović; Olumiant i bio-naive pacijent: Doc. dr Predrag Ostojić; Olumiant i bio-failure pacijent - stavovi i iskustva: Doc. dr Sonja Stojanović
Ivica Jeremić: LEČENJE, PROGNOZA I PROCENA AKTIVNOSTI IDIOPATSKIH  INFLIMATORNIH  MIOPATIJA

UReS / 20. septembar 2021.

Ivica Jeremić: LEČENJE, PROGNOZA I PROCENA AKTIVNOSTI IDIOPATSKIH INFLIMATORNIH MIOPATIJA

Predavanje održao sci med. dr Ivica Jeremić
Lana Veselinović: UO03 DA LI SU MIOZITIS SPECIFIČNA ANTITELA ZAISTA SPECIFIČNA?

UReS / 20. septembar 2021.

Lana Veselinović: UO03 DA LI SU MIOZITIS SPECIFIČNA ANTITELA ZAISTA SPECIFIČNA?

Lana Veselinović, Luka Pavlović, Goran Radunović, Ivica Jeremić,
Institut za reumatologiju Beograd, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Predrag Ostojić: PRISTUP BOLESNIKU SA SISTEMSKOM SKLEROZOM I SUMNJOM NA INTERSTICIJSKU BOLEST PLUĆA

UReS / 20. septembar 2021.

Predrag Ostojić: PRISTUP BOLESNIKU SA SISTEMSKOM SKLEROZOM I SUMNJOM NA INTERSTICIJSKU BOLEST PLUĆA

Predavanje održao Doc. dr Predrag Ostojić
Ruža Stević: ZNAČAJ HRTC-a U PROCENI OPSEŽNOSTI PROMENA NA PLUĆIMA

UReS / 20. septembar 2021.

Ruža Stević: ZNAČAJ HRTC-a U PROCENI OPSEŽNOSTI PROMENA NA PLUĆIMA

Predavanje održala Prof. dr Ruža Stević
Ivana Aleksić: US04 PRIKAZ BOLESNIKA SA POLIMIOZITISOM I INTERSTICIJSKOM BOLEŠĆU PLUĆA

UReS / 20. septembar 2021.

Ivana Aleksić: US04 PRIKAZ BOLESNIKA SA POLIMIOZITISOM I INTERSTICIJSKOM BOLEŠĆU PLUĆA

Ivana Aleksić, Sonja Stojanović, Bojana Stamenković, Jovan Nedović, Jelena Jovanović, Miljana Šarac, Novica Dimić, Jovana Cvetković
Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
Silvija Stević Carević: US05 ZAHVAT PLUĆA U SISTEMSKOM ERITEMSKOM LUPUSU

UReS / 20. septembar 2021.

Silvija Stević Carević: US05 ZAHVAT PLUĆA U SISTEMSKOM ERITEMSKOM LUPUSU

Silvija Stević Carević, Branislava Glišic, Gorica Ristić, Ksenija Božić, Jelena Ćeranić, Bojana Kneževic, Milan Petronijević
Klinika za reumatologiju i kliničku imunologiju, Vojnomedicinska Akademija, Beograd
Predrag Ostojić: UO06 SIMPTOMI AUTONOMNE DISFUNKCIJE KOD BOLESNIKA SA SISTEMSKOM SKLEROZOM

UReS / 20. septembar 2021.

Predrag Ostojić: UO06 SIMPTOMI AUTONOMNE DISFUNKCIJE KOD BOLESNIKA SA SISTEMSKOM SKLEROZOM

Predrag Ostojic, Marija Atanasković Popović, Marina Vujović, Marko Perović
Institut za reumatologiju, Beograd, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Marina Vujović: US07 SIMPTOMI GASTROINTESTINALNIH POREMECAJA

UReS / 20. septembar 2021.

Marina Vujović: US07 SIMPTOMI GASTROINTESTINALNIH POREMECAJA

Marina Vujović, Predrag Ostoji
Institut za reumatologiju, Beograd, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Sponzorisano predavanje (EL Pharma/Roche): Nova saznanja i trenutne mogućnosti

UReS / 20. septembar 2021.

Sponzorisano predavanje (EL Pharma/Roche): Nova saznanja i trenutne mogućnosti

Prof. dr Jelena Vujović: -Zašto je važno da govorimo o inhibiciji IL-6 u reumatologiji? -Šta danas znamo o subkutanoj formulaciji tocilizumaba?
Prof. dr Mirjana Šefik Bukilica: -Šta nam o subkutanoj formulaciji tocilizumaba govore podaci iz svakodnevne kliničke prakse?
MISIJA REMISIJA - Sponzorisano predavanje (Abbvie)

UReS / 20. septembar 2021.

MISIJA REMISIJA - Sponzorisano predavanje (Abbvie)

Prof. dr Nemanja Damjanov: Definisanje remisije i razlike; Doc. dr Gorica Ristić: Klinički značaj postizanja remisije; Doc. dr Predrag Ostojić: Postizanje remisije sa JAK inhibatorima
Jelena Vojinović: UPADACITINIB, KO SAM JA (ABBVIE)

UReS / 20. septembar 2021.

Jelena Vojinović: UPADACITINIB, KO SAM JA (ABBVIE)

Prof. dr Jelena Vojinović

21. septembar 2021.

Goran Radunović: EULAR 2021 PREPORUKE ZA PRIMENU INTRAARTIKULARNE TERAPIJE

UReS / 21. septembar 2021.

Goran Radunović: EULAR 2021 PREPORUKE ZA PRIMENU INTRAARTIKULARNE TERAPIJE

Doc. dr Goran Radunović
Ksenija Bosković: NEDOZVOLJENE POTREBE U TRETMANU HRONIČNIH ARTRITISA

UReS / 21. septembar 2021.

Ksenija Bosković: NEDOZVOLJENE POTREBE U TRETMANU HRONIČNIH ARTRITISA

Prof. dr Ksenija Bošković
Jelena Zvekić Svorcan: ZAMOR U HRONIČNIM ARTRITISIMA

UReS / 21. septembar 2021.

Jelena Zvekić Svorcan: ZAMOR U HRONIČNIM ARTRITISIMA

Doc. dr Jelena Zvekić Svorcan
US8 Jelena Zvekić Svorcan: PREDIKTORI ZAMORA KOD PACIJENATA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM

UReS / 21. septembar 2021.

US8 Jelena Zvekić Svorcan: PREDIKTORI ZAMORA KOD PACIJENATA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM

Jelena Zvekić Svorcan, Marija Adamović, Tanja Janković, Ksenija Bošković, Snežana Stojković, Marina Maksimović-Simović, Snežana Tomašević-Todorović, Svetlana Kević
US9 Zoran Velicković: PROCENA KARAKTERISTIKA HODA KOD OBOLELIH OD PRIMARNEFIBROMIJALGIJE

UReS / 21. septembar 2021.

US9 Zoran Velicković: PROCENA KARAKTERISTIKA HODA KOD OBOLELIH OD PRIMARNEFIBROMIJALGIJE

Zoran Velicković: PROCENA KARAKTERISTIKA HODA KOD OBOLELIH OD PRIMARNE FIBROMIJALGIJE TOKOM IZVODJENJA DVOSTRUKIH ZADATAKA
EXPERIMANTALNI MODELI U REUMATOLOGIJI (ANIMALNI MODELI) KOJE SU NAŠE MOGUĆNOSTI?

UReS / 21. septembar 2021.

EXPERIMANTALNI MODELI U REUMATOLOGIJI (ANIMALNI MODELI) KOJE SU NAŠE MOGUĆNOSTI?

Prof. dr Nataša Petronijević
US 10 STATUS AKTIVNOSTI EPŠTAJN-BAR VIRUSNE INFEKCIJE KOD PACIJENATA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM

UReS / 21. septembar 2021.

US 10 STATUS AKTIVNOSTI EPŠTAJN-BAR VIRUSNE INFEKCIJE KOD PACIJENATA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM

Banko Ana, Miljanović Danijela, Ćirković Andja, Jeremić Ivica, Basarić Milica, Lazarević Ivana, Grk Milka, Koturović Mina, Kotur Milica
US 11 ZNAČAJ NARUŠENE FIBRINOLIZE U POJAVI NOVE EPIZODE DIGITALNIH ULCERACIJA TOKOM 1.5 GODINE PRAĆENJA U SISTEMSKOJ SKLEROZI

UReS / 21. septembar 2021.

US 11 ZNAČAJ NARUŠENE FIBRINOLIZE U POJAVI NOVE EPIZODE DIGITALNIH ULCERACIJA TOKOM 1.5 GODINE PRAĆENJA U SISTEMSKOJ SKLEROZI

Jelena Čolić, Aleksandra Antović, I. Pruner, Jelena Vojinović, Nemanja Damjanov, Mirjana Šefik- Bukilica
PREDSTAVLJANJE AKTIVNOSTI EMEUNET-a

UReS / 21. septembar 2021.

PREDSTAVLJANJE AKTIVNOSTI EMEUNET-a

Dr Jelena Čolić
ANTIMALARICI I KARDIOLOŠKI NEŽELJENI EFEKTI - IZ UGLA KARDIOLOGA I REUMATOLOGA

UReS / 21. septembar 2021.

ANTIMALARICI I KARDIOLOŠKI NEŽELJENI EFEKTI - IZ UGLA KARDIOLOGA I REUMATOLOGA

Prof. dr Milan Petronijević
US 12 POREMEĆAJ SRČANOG SPROVODJENJA U ANKILOZIRAJUĆEM SPONDILITISU - PRIKAZ BOLESNIKA

UReS / 21. septembar 2021.

US 12 POREMEĆAJ SRČANOG SPROVODJENJA U ANKILOZIRAJUĆEM SPONDILITISU - PRIKAZ BOLESNIKA

Ksenija Božić, Bojana Knežević, Milan Petronijević
EL PHARMA/ROCHE (sponzorisani simpozijum)

UReS / 21. septembar 2021.

EL PHARMA/ROCHE (sponzorisani simpozijum)

Doc. dr Goran Radunović: IL-6 u reumatoidnom artritisu - vanzglobne manifestacije bolesti; Doc. dr Predrag Ostojić: Dugoročne prednosti inhibicije IL-6 Efekat na umor i raspoloženje; Doc. dr Gorica Ristić: Dugoročne prednosti inhibicije IL-6 Efekat na kardiovaskularne ishode; Doc.dr Sonja Stojanović: Dugoročne prednosti inhibicije IL-6 - Efekat na obnovu erozije kostiju
TRKA SA ZAPALJENSKIM REUMATSKIM BOLESTIMA - PFIZER (sponzorisani simpozijum)

UReS / 21. septembar 2021.

TRKA SA ZAPALJENSKIM REUMATSKIM BOLESTIMA - PFIZER (sponzorisani simpozijum)

Doc.dr Goran Radunović: Uloga etanercepta u lečenju zapaljenskih reumatskih bolesti kroz vreme; Prof. dr Tatjana Ilić: Efikasnost primene JAK inhibatora u lečenju RA; Prof. Mirjana Šefik Bukilica: Bezbednost primene JAK inhibatora u lečenju RA i PsA
AUTOINFLAMATORNE BOLESTI - NOVARTIS (sponzorisani simpozijum)

UReS / 21. septembar 2021.

AUTOINFLAMATORNE BOLESTI - NOVARTIS (sponzorisani simpozijum)

Prof. dr Jelena Vojinović: Kada posumnjati na autoinflamatorne bolesti?
Prof. Miloš Jesenak: Sklopiti kockice mozaika autoinflamatornih bolesti
P1 AUTOIMUNI / INFLAMATORNI SINDROMI IZAZVANI FACIJALNIM FILERIMA: PRIKAZ SERIJE BOLESNIKA

UReS / 21. septembar 2021.

P1 AUTOIMUNI / INFLAMATORNI SINDROMI IZAZVANI FACIJALNIM FILERIMA: PRIKAZ SERIJE BOLESNIKA

Slavica Pavlov-Doljanović, Goran Radunović, Saša Janjić, Biljana Stojić
P2 EFEKTIVNOST I BEZBEDNOST GOLIMUMABA KOD BOLESNIKA SA ANKILOZIRAJUĆIM SPONDILITISOM

UReS / 21. septembar 2021.

P2 EFEKTIVNOST I BEZBEDNOST GOLIMUMABA KOD BOLESNIKA SA ANKILOZIRAJUĆIM SPONDILITISOM

Predrag Ostojić, Marko Perović, Marija Atanasković Popović, Goran Radunović, Tanja Janković, Biljana Erdeljan, Tatjana Ilić, Sonja Golubović, Sonja Stojanović, Miljana Šarac, Mirjana Veselinović, Gorica Bučić, Aleksandra Tomić-Lučić
P3 EFEKTIVNOST I BEZBEDNOST GOLIMUBABA KOD BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM

UReS / 21. septembar 2021.

P3 EFEKTIVNOST I BEZBEDNOST GOLIMUBABA KOD BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM

Marko Perović, Predrag Ostojić, Marija Atanasković-Popović, Goran Radunović, Tanja Janković, Biljana Erdeljan, Tatjana Ilić, Sanja Golubović, Sonja Stojanović, Miljana Šarac, Mirjana Veselinović, Gorica Bučić, Aleksandra Tomić-Lučić
P4 ISHOD DUGOGODIŠNJEG LEČENJA I BEZBEDNOSTPRIMENE ADALIMUMABA KOD DECE

UReS / 21. septembar 2021.

P4 ISHOD DUGOGODIŠNJEG LEČENJA I BEZBEDNOSTPRIMENE ADALIMUMABA KOD DECE

OBOLELE OD JUVENILNOG IDIOPATSKOG ARTRITISA (JIA) SA UVEiTISOM
Dragana Lazarević, Marija Ratković-Janković, Milica Jakovljević, Jelena Vojinović
P6  UTICAJ INSULINSKE REZISTENCIJE NA MINERALNU KOŠTANU GUSTINU I RIZIK OD PRELOMA KOD ŽENA U POSTMENOPAUZI

UReS / 21. septembar 2021.

P6 UTICAJ INSULINSKE REZISTENCIJE NA MINERALNU KOŠTANU GUSTINU I RIZIK OD PRELOMA KOD ŽENA U POSTMENOPAUZI

Danijela Bazić-Sretenović, Aleksandra Tomić Lučić, Mirjna Veselinović, Olivera Radmanović, Anja Azanjac, Gorica Bučić
P7 PREVALENCIJA SPONDILOARTRITISA I NJEGOVIH PODTIPOVA U TRI EVROPSKE ZEMLJE

UReS / 21. septembar 2021.

P7 PREVALENCIJA SPONDILOARTRITISA I NJEGOVIH PODTIPOVA U TRI EVROPSKE ZEMLJE

Zlatković-Švenda, Sarauh A, Dadiniene J, Miltiniene D, Stojanović R, Guilemin F
P9 PRIKAZ BOLESNIKA SA HONDROKALCINOZOM I DIFERENCIJALNO DIJAGNOSTIČKIM SAGLEDAVANJEM U PRAVCU POSTOJANJA UDRUŽENOSTI SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM

UReS / 21. septembar 2021.

P9 PRIKAZ BOLESNIKA SA HONDROKALCINOZOM I DIFERENCIJALNO DIJAGNOSTIČKIM SAGLEDAVANJEM U PRAVCU POSTOJANJA UDRUŽENOSTI SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM

Novica Dimić, Bojana Stamenković, Sonja Stojanović, Ivana Aleksić, Jasmina Jocić, Miljana Šarac, Jovana Cvetković,
P10 ODSUDSTVO RADIOGRAFSKE PROGRESIJE - MOGUĆ CILJ LEČENJA KOD OBOLELIH OD REUMATOIDNOG ARTRITIS

UReS / 21. septembar 2021.

P10 ODSUDSTVO RADIOGRAFSKE PROGRESIJE - MOGUĆ CILJ LEČENJA KOD OBOLELIH OD REUMATOIDNOG ARTRITIS

Marina Maksimović Simović, Snežana Stojković, Svetlana Kević, Snežana Todorović, Tomašević, Ksenija Bošković
P11 EFIKASNOST SEKUKINUMABA U LEČENJU BOLESNICE SA DIJAGNOZOM ANKILOZIRAJUĆEG SPONDILITISA  KAO I UTICAJ TRUDNOĆE NA AKTIVNOST BOLESTI

UReS / 21. septembar 2021.

P11 EFIKASNOST SEKUKINUMABA U LEČENJU BOLESNICE SA DIJAGNOZOM ANKILOZIRAJUĆEG SPONDILITISA KAO I UTICAJ TRUDNOĆE NA AKTIVNOST BOLESTI

Marija Vasin, Milena Majić, Aleksandra Glavcić, Aleksandra Savić, Ksenija Bošković
P12 BARTOLINITIS KAO KOMPLIKACIJA IMUNOSUPRESIVNE TERAPIJE U LUPUS NEFRITISU

UReS / 21. septembar 2021.

P12 BARTOLINITIS KAO KOMPLIKACIJA IMUNOSUPRESIVNE TERAPIJE U LUPUS NEFRITISU

Ivana Aleksić, Sonja Stojanović, Bojana Stamenković, Jovan Nedović, Jelena Jovanović, Miljana Šarac
P13 INFEKCIJE U PSORIJAZNOM ARTRITISU TOKOM BIOLOŠKE TERAPIJE - PRIKAZ SLUČAJA

UReS / 21. septembar 2021.

P13 INFEKCIJE U PSORIJAZNOM ARTRITISU TOKOM BIOLOŠKE TERAPIJE - PRIKAZ SLUČAJA

Silvija Stević-Carević, Branislava Glišić, Gorica Ristić, Ksenija Božić, Jelena Ćeranić, Bojana Knežević, Milan Petronijević
P14 IZAZOVI U LEČENJU PACIJENATA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM

UReS / 21. septembar 2021.

P14 IZAZOVI U LEČENJU PACIJENATA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM

Aleksandra Savić, Tatjana Nikolov, Marija Vasin, Aleksandra Glavčić, Ksenija Bošković
P15  INTERMETATARZALNI BURZITIS I MORTONOV NEURINOM U RANOM REUMATOIDNOM ARTRITISOM

UReS / 21. septembar 2021.

P15 INTERMETATARZALNI BURZITIS I MORTONOV NEURINOM U RANOM REUMATOIDNOM ARTRITISOM

Radovan Milenković, Srdjan Šerić
P16 PRIMARNA HIPERTROFIČNA OSTEOARTROPATIJA - PRIKAZ SLUČAJA

UReS / 21. septembar 2021.

P16 PRIMARNA HIPERTROFIČNA OSTEOARTROPATIJA - PRIKAZ SLUČAJA

Stefan Djordjević, Gordana Sušić, Dušica Novaković, Srdjan Šerić, Radovan Milenković

22. septembar 2021.

US13 PROCENA EFIKASNOSTI I BEZBEDNOSTI VAKCINACIJE PROTIV SARS-COV-2 INFEKCIJE KOD BOLESNIKANA BIOLOŠKOJ TERAPIJI

UReS / 22. septembar 2021.

US13 PROCENA EFIKASNOSTI I BEZBEDNOSTI VAKCINACIJE PROTIV SARS-COV-2 INFEKCIJE KOD BOLESNIKANA BIOLOŠKOJ TERAPIJI

Luka Pavlović, Zoran Veličković, Ivan Jeremić, Ivica Jeremić, Goran Radunović
COVID 19 I MULTISISTEMSKI INFLAMATORNI SINDFROM KOD DECE

UReS / 22. septembar 2021.

COVID 19 I MULTISISTEMSKI INFLAMATORNI SINDFROM KOD DECE

Prof. dr Jelena Vojinović
MULTISISTEMSKI INFLAMATORNI SINDROM (MIS-C) I KAWASAKI-JEVA BOLEST KOD DECE - NAŠA ISKUSTVA

UReS / 22. septembar 2021.

MULTISISTEMSKI INFLAMATORNI SINDROM (MIS-C) I KAWASAKI-JEVA BOLEST KOD DECE - NAŠA ISKUSTVA

Asist. dr sci. med dr Snežna Risovac
REUMATOLOŠKE MANIFESTACIJE POST-COVID SINDROMA

UReS / 22. septembar 2021.

REUMATOLOŠKE MANIFESTACIJE POST-COVID SINDROMA

Asist. dr sci med Slavica Pavlov Dolijanović
US14 SINDROM SLIČAN KAWASAKIJU I COVID-19

UReS / 22. septembar 2021.

US14 SINDROM SLIČAN KAWASAKIJU I COVID-19

Milan Golubović, Milica Jakovljević, Saša Đenić, Jelena Vojinović
US15 KLINIČKE I LABORATORIJSKE KARAKTERISTIKE DECE OBOLELE OD MULTISISTEMSKOG INFLAMATORNOG SINDROMA MIS-C

UReS / 22. septembar 2021.

US15 KLINIČKE I LABORATORIJSKE KARAKTERISTIKE DECE OBOLELE OD MULTISISTEMSKOG INFLAMATORNOG SINDROMA MIS-C

Milica Jakovljević, Ivica Nakev, Milan Golubovič, Andjela Ognjanović, Marija Andrejević, Milica Stojković, Jelena Vojinović
JUVENILNI IDIOPATSKI (HRONIČNI9 ARTRITIS - OD SOLI ZLATA DO BIOLOŠKIH LEKOVA

UReS / 22. septembar 2021.

JUVENILNI IDIOPATSKI (HRONIČNI9 ARTRITIS - OD SOLI ZLATA DO BIOLOŠKIH LEKOVA

Prim. dr sci med dr Gordana Sušić
US 16 RECIDIVIRAJUĆI POLIHONDRITIS - ISKUSTVO JEDNOG CENTRA - PRIKAZ SEREIJE BOLESNIKA

UReS / 22. septembar 2021.

US 16 RECIDIVIRAJUĆI POLIHONDRITIS - ISKUSTVO JEDNOG CENTRA - PRIKAZ SEREIJE BOLESNIKA

Ivana Tomić, Marko Perović, Slavica Pavlov-Dolijanović, Ivica Jeremić, Goran Raddunovi