JavaScript must be enabled! Godišnji kongres UReS/ORS 2021 : Ors
PočetnaPredavanjaORS

Predavanja:ORS

19. septembar 2021.

ORS / 19. septembar 2021.

Dr Katarina Pasoska: UTICAJ HRONIČNIH ARTRITISA NA OČI

Dr Katarina Pasoska, specijalista oftalmologije, Vojnomedicinska akademija, Beograd.

ORS / 19. septembar 2021.

Prof. dr Jagoda Jorga: ZNAČAJ ISHRANE U TERAPIJI HRONIČNIH ARTRITISA

Prof. dr Jagoda Jorga - specijalista higijene

ORS / 19. septembar 2021.

Med. tehničar Milos Cekić: BIOLOŠKA TERAPIJA U INSTITUTU NIŠKA BANJA ZA VREME PANDEMIJE COVID-19

Med. tehničar Miloš Cekić, Institut Niška Banja

ORS / 19. septembar 2021.

Strukovna M.S. Jelica Mišić: NAJČEŠĆE DILEME BOLESNIKA NA BIOLOŠKOJ TERAPIJI

Strukovna M.S. Jelica Mišić, Institut za reumatologiju Beograd

ORS / 19. septembar 2021.

Prim. dr Mirjana Lapčević: ZNAČAJ PROJEKTA "NE ODLAŽI - VREME JE ZA POSAO" ZA ZAJEDNICU

Perim. dr Mirjana Lapčević, Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Republike Srbije (ORS)

ORS / 19. septembar 2021.

Klin.assist. dr sci med. Ivica Jeremić - ZNAČAJ RANE DIJAGNOZE I TERAPIJE HRONIČNIH ARTRITISA

Klin.assist. dr sci med. Ivica Jeremić - ZNAČAJ RANE DIJAGNOZE I TERAPIJE HRONIČNIH ARTRITISA U OČUVANJU RADNE SPOSOBNOSTI

ORS / 19. septembar 2021.

Nada Soković: POSTUPAK PROCENE RADNE SPOSOBNOSTI

Nada Soković, službenik za metodologiju profesionalne rehabilitacije, odražala je predanje na teme:
-POSTUPAK PROCENE RADNE SPOSOBNOSTI I MOGUĆNOSTI ZAPOSLENJA ILI ODRŽAVANJA ZAPOSLENJA
-OSNOVNI ZAKONSKI OKVIRI U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA
-MERE AKTIVNE POLITIKE

20. septembar 2021.

Mirjana Zlatković Švenda: ŽIVOTNE NAVIKE OBOLELIH OD REUMATSKIH MUSKULOSKELETNIH BOLESTI

ORS / 20. septembar 2021.

Mirjana Zlatković Švenda: ŽIVOTNE NAVIKE OBOLELIH OD REUMATSKIH MUSKULOSKELETNIH BOLESTI

Klin.assist. dr sci med Mirjana Zlatković Švenda, predavanje na temu "ŽIVOTNE NAVIKE OBOLELIH OD REUMATSKIH MUSKULOSKELETNIH BOLESTI
ON-LINE SAVETOVALISTE ZA OBOLELE OD ARTRITISA IZ UGLA REUMATOLOGA I IZ UGLA BOLESNIKA

ORS / 20. septembar 2021.

ON-LINE SAVETOVALISTE ZA OBOLELE OD ARTRITISA IZ UGLA REUMATOLOGA I IZ UGLA BOLESNIKA

Predavanje održale, Prof. dr Mirjana Šefik Bukilica, na temu "On-line savetovaliste za obolele od artritisa iz ugla reumatologa" i Prim. dr Mirjana Lapčevic na temu "On-line savetovaliste za obolele od artritisa iz ugla bolesnika".
Doc. dr Goran Radunović: ŠTA NAM DONOSI LEČENJE DUGOTRAJNOG ZAPALJENJA ZGLOBOVA I KUČMENOG STUBA

ORS / 20. septembar 2021.

Doc. dr Goran Radunović: ŠTA NAM DONOSI LEČENJE DUGOTRAJNOG ZAPALJENJA ZGLOBOVA I KUČMENOG STUBA

Doc. dr Goran Radunović - ŠTA NAM DONOSI LEČENJE DUGOTRAJNOG ZAPALJENJA ZGLOBOVA I KUČMENOG STUBA NOVIM LEKOVIMA KOJI MENJAJU TOK BOLESTI
Ivica Jeremić: PSORIJAZNI ARTRITIS IZ UGLA REUMATOLOGA

ORS / 20. septembar 2021.

Ivica Jeremić: PSORIJAZNI ARTRITIS IZ UGLA REUMATOLOGA

Klin.asist. dr sci med. Ivica Jeremić
Dubravka Zivanović - PSORIJAZNI ARTRITIS IZ UGLA DERMATOVENEROLOGA

ORS / 20. septembar 2021.

Dubravka Zivanović - PSORIJAZNI ARTRITIS IZ UGLA DERMATOVENEROLOGA

Doc. dr Dubravka Živanović