JavaScript must be enabled! Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije 2021

Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije [UReS] i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije [ORS] 2021

Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije 2021, održaće se u periodu od 19. do 22. septembra 2021. godine, u hotelu Mona Plaza, u Beogradu.
Hotel poseduje više kongresnih sala te zavisno od epidemiološke situacije (pandemija SARS-Cov-2 virusa), praćenje programa će biti omogućeno sa više lokacija. U svakom trenutku biće dostupno i direktno onlajn praćenje programa Kongresa.

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije kao nacionalni kongres, evidencioni broj A-1-1405/21 sa:
  • 12 bodova za predavače,
  • 9 bodova za usmene prezentacije,
  • 7 bodova za poster prezentacije radova i
  • 6 bodova za slušaoce Kongresa.

Prijava učešća moguća je isključivo preko sajta kongresa. Registracija učešća obezbeđuje se uplatom kotizacije.
Program kongresa možete pogledati na sajtu.

Organizator kongresa:


Udruženje reumatologa Srbije
Institut za reumatologiju,
Resavska 69, 11000 Beograd
e-mail: ures@ures.org.rs
website: www.ures.org.rs
Predsednik organizacionog odbora
Prof. dr Mirjana Šefik Bukilica
Predsednik naučnog odbora
Prof. dr Milan Petronijević
Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije
e-mail: udruzenje@ors.rs
website: www.ors.rs
Predsednik Udruženja
Prim. dr Mirjana Lapčević
Tehnički organizator kongresa (sekretarijat kongresa)
MONDORAMA doo Niš
E-mail: office@mondorama.rs
Website: www.mondorama.rs

Zlatni sponzor kongresa
Novartis Pharma Services Inc.
Omladinskih brigada 90a, 11070 Beograd
E-mail: office.serbia@novartis.com
Website: www.novartis.rs


KONGRES
Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije
i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije 2021,
biće održan od 19. do 22. septembra 2021.

PLAĆANJE
Uplatu možete izvršiti preko agencije
MONDORAMA doo Niš,
TC Dušanov Bazar Lokal 216,
18000 Niš


KONTAKT
+381 (0)18 259 500 office@mondorama.rs
www.mondorama.rs
Broj žiro računa za uplatu možete videti ovde.