JavaScript must be enabled! Godišnji kongres UReS/ORS 2021 : Detalji Kongresa
PočetnaStručne informacijeDetalji kongresa
Opšte informacije:

Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije 2021, održaće se u periodu od 19. do 22. septembra 2021. godine, u u Kongresnom centru hotela Mona Plaza u Beogradu i biće organizovan u hibridnoj formi.
Kongresni centar poseduje više kongresnih sala te će zavisno od epidemiološke situacije (pandemija SARS-Cov-2 virusa), biti omogućeno praćenje programa sa više lokacija. U svakom trenutku biće dostupno i direktno onlajn praćenje programa Kongresa.

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije kao nacionalni kongres, evidencioni broj A-1-1405/21 sa:
 • 12 bodova za predavače,
 • 9 bodova za usmene prezentacije,
 • 7 bodova za poster prezentacije radova i
 • 6 bodova za slušaoce Kongresa.
Registracija:

Pristup predavanjima i drugim sadržajima biće moguć samo uz plaćenu kotizaciju, obaveznu prijavu i registraciju.
Svi učesnici treba da se prijave isključivo preko prijave na sajtu Kongresa. Kotizacija za učesnike kongresa, iznosi 200 evra u dinarskoj protivvrednosti. Plaćena kotizacija omogućava direktno i/ili onlajn praćenje svih sadržaja kongresa, kongresni materijal, sertifikat o prisustvu ili aktivnom učešu u zavisnosti od angažovanja na Kongresu (predavač, usmeno saopštenje, poster, pasivno učešće).
Stručni rad Kongresa:
Program Kongresa obuhvatiće:
 • Predavanja po pozivu
 • Usmena saopštenja
 • Radionice
 • Poster prezentacije

Svi učesnici Kongresa, posle popunjenog evaluacionog lista, dobiće odgovarajuće uverenje (sertifikat) sa adekvatnim brojem bodova na svoje e-mail adrese koje su ostavili prilikom on-line prijave, odnosno registracije putem sajta..

Početak stručnog rada predviđen je u nedelju, 19.09.2021 godine u 14.30 h, a završetak u sredu, 22.09.2021 godine u 13.30 h.

Usmena saopštenja:
Vreme izdvojeno za usmene prezentacije je 7 minuta, diskusija 3 minuta. Prezentacija pripremljena u PowerPoint formatu 16:9 predaje se tehničkom organizatoru tokom Kongresa a najmanje sat vremena pre početka sesije.

Molimo sve učesnike da se strogo pridržavaju predviđenog vremena.

Poster sesija:
Slajd poster prezentacije pripremljen u PowerPoint formatu 16:9 neophodno je poslati do 15.09.2021. god. na mejl adresu naucniodbor@ures.org.rs.
U utorak, 21.09.2021. godine u periodu 17.00-19.00 časova predviđeno je zajedničko razgledanje i diskusija radova prikazanih na posterima.
Poster sesijom rukovodiće predsednik Naučnog odbora prof. dr Milan Petronijević. Drugi članovi Komisije koja će pratiti izlaganje postera su Prof dr Mirjana Šefik Bukilica i Mr sci. dr Jovan Nedović. Vreme izlaganja postera je do 3 min.
Molimo sve učesnike da se strogo pridržavaju predviđenog vremena.
Skupština UReS-a:
Redovna Skupština članova Udruženja reumatologa Srbije održaće se u sredu, 22.09.2021. godine u terminu 12.15 - 13.15h. Obavezno je prisustvo svih članova Udruženja.
Nagrade:
Poslednjeg dana Kongresa, prilikom zatvaranja Kongresa dodeliće se sledeće nagrade:
 • Za najbolje usmeno saopštenje originalnog rada;
 • Za najbolju poster prezentaciju originalnog rada;
 • Za najveći naučni i stručni doprinos između dva kongresa za mladog istraživača (do 40 godina starosti);
 • Za najveći naučni i stručni doprionos između dva kongresa za reumatologe starije od 40 godina;
 • Plaketa za životno delo istaknutom reumatologu koji je otišao u penziju.
Izbor za nagrade vršiće Komisija u sledećem sastavu:
 • 1. Prof. dr Milan Petronijević, predsednik Naučnog odbora Godišnjeg kongresa Udruženja reumatologa Srbije;
 • 2. Prof. dr Mirjana Šefik Bukilica, predsednica Udruženja reumatologa;
 • 3. Mr sci. dr Jovan Nedović;
Molimo sve koji imaju uslov da mogu konkurisati za dodelu nagrade za najveći naučni i stručni doprinos između dva kongresa za mladog istraživača do 40 godine i za reumatologe starije od 40 godina da prilože svoje prijave putem maila: naucniodbor@ures.org.rs, ili lično prvog dana Kongresa, odnosno do 19.09.2021 godine.